top of page

ALUN GAFFEY

Gaff sy'n gwbo

Mae Alun bellach yn rhyddhau senglau ar Côsh bydd yn arwain at albym yn fuan iawn. Cafodd 'Yr 11eg Diwrnod' ei dderbyn yn wych yn rhyngwladol, yn cael ei chwarae ar sioeau radio dros y dwr yn America, yn ogystal a sioe BBC Radio 6 Music Marc Riley ar ynys Brydain.

O ochr y label, mae'n rhaid dweud i fod o'n dda gweithio efo artist mor brofiadol sy'n gwybod be ma'n neud ac yn fwy pwysig na hynny, be mae o isio. Y gerddoriaeth ydi'r peth pwysicaf i Gaff, ac felly mae'r label yn gwirioni o gael estyn llaw o gymorth i wneud yn siwr fod cymaint o glustiau ag sy'n bosib yn clywed y deunydd newydd.

Ewch i wrando gan ddilyn y lincs isod. 

Alun is now releasing singles on Côsh which will lead to an album very soon. 'Yr 11eg Diwrnod' was well received internationally, being played on radio shows over the pond in America, as well as Marc Riley's BBC Radio 6 Music show on the island of Britain.

From the label perspective, it must be said that it is great to work with such an experienced artist who knows what he's doing and more importantly what he wants. The music is the most important thing to Gaff, so the label is delighted to lend a helping hand to make sure that as many ears as possible hear the new material.

Go listen by clicking the links below.

DSC_3088.jpg
bottom of page