top of page

LEWYS

Talent heb ddiwedd

Un arall o artistiaid Côsh cafodd eu darganfod drwy Soundcloud. Roedd talent Lewys Meredydd yn amlwg i'w glywed o'r demos a recordiodd ac yntau'n 16 oed yn unig, ac yn dangos yn ei ddawn amlwg i ysgrifennu caneuon. Dros y ddwy flynedd nesaf buasai partneriaeth wych yn datblygu gyda Côsh a nifer o senglau'n cael eu rhyddhau a brofodd hefyd fod ei gerddoriaeth gyda apel eang. Ers blwyddyn bellach, mae Lewys wedi ffurfio band, gyda'r aelodau i gyd bellach yn cyfrannu at yr ysgrifennu yn ogystal a chwarae sioeau byw anhygoel. 

Another Côsh artist found through Soundcloud. Lewys Meredydd's talent was evident from the demos he recorded at the age of only 16, and made obvious his songwriting talent. Over the next two years a great partnership would develop with Côsh and a number of singles would be released which also proved that his music had wide appeal. Over the past year, Lewys has formed a band, with all members now contributing to the writing as well as playing incredible live shows.

Lewys
bottom of page