top of page
Elis Derby - Breuddwyd y Ffŵl

Elis Derby - Breuddwyd y Ffŵl

Yr artist 1af sydd wedi llwyddo i ryddhau ail albym ar y label (arwahan i Frzibee / Yws Gwynedd) ac mae'r CD yma'n berl. Yn ychwanegol i'r ffaith fod y caneuon i gyd yn wych ac wedi'i crefftio'n ofalus dros gyfnod o flwyddyn, mae'r gwaith celf yn ei hun yn ei gwneud hi'n werth mynnu copi caled. Wedi ei greu gan yr artist, Sian Angharad, mae'r clawr yn lun o Elis wedi cael ei greu gan ddefnyddio elfennau o beth ysbrydolodd y caneuon oddi ar yr albym. Yn cynnwys y senglau 'Disgo'r Boogie Bo', 'Gadawa Fi Mewn' ac 'Lawr ar fy Nghwch', yn o gystal a'r gân hynod bwysig 'Byw Efo Hi', sy'n rhoi sylw i'r argyfwng tai i bobl leol sydd wedi gwaethygu yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  

 

The 1st artist to have managed to release a second album on the label (except for Frzibee / Yws Gwynedd) and this CD is a gem. In addition to the fact that all the songs are crackers that have been carefully crafted over the course of a year, the artwork itself makes it worth buying a hard copy. Created by the artist, Sian Angharad, the cover is a picture of Elis that has been created using elements of what inspired the songs from the album. Contains the singles 'Disco'r Boogie Bo', 'Gadawa Fi Mewn' and 'Lawr ar fy Nghwch', as well as the very important 'Byw Efo Hi', which addresses the housing crisis for local people which has worsened in recent years.

 

1. Ergyd Arall I’r Co’

2. Lawr Ar Fy Nghwch

3. Efrog Newydd Sbon

4. Gad Mi Brofi

5. Fel Pob Eiliad Arall

6. Disgo’r Boogie Bo

7. Dan Glo

8. Byw Efo Hi

9. Gin, Tonic a Iâ

10. Gadawa Fi Mewn

11. Breuddwyd Y Ffŵl

£10.00 Regular Price
£5.00Sale Price
bottom of page