top of page
1901526-R1-27-29A.jpeg

LLOYD STEELE

Caneuon dur

Naddodd Lloyd ei yrfa cynnar fel cerddor yn rhan o'r band Y Reu gyda cherddoriaeth roc trwm wedi'i gymysgu gyda elfennau electroneg yn gwthio'rr finiau o beth oedd wedi bodoli'n yr iaith Cymraeg cyn iddyn nhw gyrraedd. Trwy gydol ei gyfnod yn y band, roedd Lloyd yn perfformio'n unigol hefyd, ond wnaeth ddim meddwl recordio'i ganeuon ei hun tan 2022, gan ffurfio partneriaeth efo Recordio Côsh i ryddhau'r trac 'Mwgwd' sy'n son am gyfnod o newid mawr yn ei fywyd, lle roedd derbyn ei hun yn arwain at agor byd.

 

Lloyd built his early career as a musician in the band Y Reu that made heavy rock music mixed with electronic elements, pushing the boundaries of what had existed in the Welsh language before they arrived. Throughout his time in the band, Lloyd also performed solo, but did not think of recording his own songs until 2022, forming a partnership with Côsh Records to release the track 'Mwgwd' which speaks of a period of a big change in his life, where accepting himself led to the opening of a new world. 

bottom of page