top of page

ANGEL HOTEL

Nostalgia modern

Band sy'n cynnwys keytar. Mae hynny'n ddigon i awgrymu pa fath o gerddoriaeth mae Angel Hotel yn ei greu. Ond i lunio darlun mwy cyflawn o'r tirlun sonig mae Angel Hotel yn ei greu, dychmygwch Superted ar gefn skateboard yn gwrando chwara tiwns ar ei walkman tra'n gwisgo headband wedi'i ddwyn gan Eddie Van Halen. Wedi eu lleoli yn Gaerdydd, mae Angel Hotel wedi gwneud enw i'w hunain fel un o bandiau byw gorau'r ddinas, ac wedi chwarae o amgylch Prydain tra'n ymledu eu pop indi pwerus.   

A band that includes a keytar. That is enough to suggest what kind of music Angel Hotel creates. But to paint a more complete picture of the sonic landscape that Angel Hotel makes, imagine Superted on the back of a skateboard listening to tunes playing on his walkman while wearing a headband stolen from Eddie Van Halen. Based in Cardiff, Angel Hotel have made a name for themselves as one of the city's best live bands, and have played shows all over th UK spreading their powerful indie pop.

File 12-06-2024, 19 23 10.jpeg
bottom of page