top of page

ALFFA

Riffio dy socs off

Alffa - enw addas ar gyfer band sydd wedi cyflawni cymaint o gampau mewn cyfnod mor fyr. Ar hyn o bryd yn eu harddegau yn unig, nhw oedd artist cyntaf i gael trac yn yr iaith Gymraeg i gyrraedd miliwn o ffrydiau ar Spotify, ar hyn o bryd mae 'Gwenwyn' dros 3m ac mae sengl Gymraeg arall y band a ryddhawyd wedi hynny o'r enw 'Pla' hefyd wedi cyrraedd miliwn. Rhyddhawyd eu sengl Saesneg 1af ‘Full Moon Vulture’ ym mis Gorffennaf ac eu albym cyntaf yn Tachwedd 2019. Egniiol yn fyw ac yn deffro rhywbeth cyntefig ynddom ni i gyd. 

Alffa - an apt name for a band which have achieved so many firsts in such a short period of time. Currently still only teenagers, they became the first artist to have a track in the Welsh language reach a million streams on Spotify, ‘Gwenwyn’ (Poison) currently stands at over 3m and another Welsh single the band released subsequently called ‘Pla’ (Plague) also broke the million mark. Their 1st English release ‘Full Moon Vulture’ was released in July and their first album was released in November 2019. Their live shows are energetic and they wake something primal in us all. 

http://www.alffaband.com/

Alffa mewn Cawell
bottom of page