top of page

ELIS DERBY

Ddim yn gyfrinach ddim mwy

Mae albym 1af Elis Derby bellach ar gael i lawrlwytho, ffrydio ac ar CD i bawb o bobl y byd. Mae '3' yn gasgliad o ganeuon sy'n dangos talent amrwd a chyffrous Elis ei hun fel sgwennwr ond hefyd yn dal hyder y band yn fyw. Ewch i adran 'Prynu' y wefan i gael eich copi ar CD neu cliciwch ar y botymau isod i fynd i broffil Elis ar Spotify neu Apple.


Elis Derby's 1st album is now available to download, stream and on CD for everyone in the world to own. '3' is a collection of songs that showcases Elis' own raw and exciting talent as a writer but also captures the band's confidence as a live outfit. Go to the 'Shop' section of the website to get your copy on CD or click on the buttons below to go to Elis' profile on Spotify or Apple.

112_ffN_ElisDerby_470.jpg
bottom of page