top of page

POPETH

Tyfu brigau newydd y goeden

Wedi ei ysbrydoli gan y gerddoriaeth newydd pop electroneg oedd yn dod allan o Gymru yn y blynyddoedd dwiethaf, daeth syniad i Ynyr Roberts i greu cerddoriaeth gwych i sefydlu platfform i artistiaid newydd gael cydweithio i rhyddhau senglau. Wrth glywed Ani Glass, Hana Lili, Dusky Grey ac eraill yn creu tiwns pop pur oedd yn teithio tu hwnt i furiau'r wlad, deechreuodd Ynyr grefftio caneuon a dod fyny efo'r cysyniad 'Popeth' i ryddhau'r deunydd gyda cymorth artistiaid newydd sbon fel Martha Grug a Bendigaydfran, yn ogystal a rhai mwy adnabyddus fel Kizzy Crawford.

Inspired by the new electronic pop music that was coming out of Wales in recent years, Ynyr Roberts came up with an idea to create quality music to establish a platform for new artists to collaborate with and release singles. Hearing Ani Glass, Hana Lili, Dusky Gray and others creating pure pop tunes that traveled beyond the country's borders, Ynyr began crafting songs and came up with the concept of 'Popeth' to release the material with the help of brand new artists like Martha Grug and Bendigaydfran, as well as some better-known ones like Kizzy Crawford.

Ynyr-Comp3-Newid-SQ.jpg
Fideos Recordiau Côsh Records Videos
Watch Now
bottom of page