top of page

ALYS WILLIAMS

Unigryw ac Anhygoel

Mae Alys yn enwog drwy Gymru am ei llais melfedaidd ac fel un o dalentau mwyaf y ganrif yma. Rydym yn falch iawn fel label o gael rhyddhau y gwaith cyntaf i Alys ysgrifennu ei hun. Mae ei sengl 'Dim Ond' yn adlewyrchu ei chymeriad unigryw ac yn anhebyg i unrhywbeth 'da ni erioed wedi'i glywed.


Alys is famous throughout Wales for her velvety voice and as one our foremost talents this decade. We are very proud as a label to have released the first works that she has penned herself. Her first single 'Dim Ond' reflects her unique personality and is unlike anything we have ever heard.

Alys Williams
bottom of page