ALYS WILLIAMS

Unigryw ac Anhygoel

Mae Alys yn enwog drwy Gymru am ei llais melfedaidd ac fel un o dalentau mwyaf y ganrif yma. Rydym yn falch iawn fel label o gael rhyddhau y gwaith cyntaf i Alys ysgrifennu ei hun. Mae ei sengl 'Dim Ond' yn adlewyrchu ei chymeriad unigryw ac yn anhebyg i unrhywbeth 'da ni erioed wedi'i glywed.


Alys is famous throughout Wales for her velvety voice and as one our foremost talents this decade. We are very proud as a label to have released the first works that she has penned herself. Her first single 'Dim Ond' reflects her unique personality and is unlike anything we have ever heard.

 

©2019 by www.rcoshr.com. Proudly created with Wix.com