top of page

MEI EMRYS

Tiwns o safon

Sylfaenydd a chyn ganwr y grwp Vanta oedd yn un o grwpiau mwyaf poblogaidd Cymru yn negawd gyntaf yr ail fileniwm.  Roedd Côsh wrthi'n datblygu fel label pan ysgrifenodd Mei ei albym unigol cyntaf ac felly'n ddiolchgar i gael gweithio efo artist profiadol a gweithgar. Daeth nifer o'r caneuon oddi ar yr albym yn ffefrynau i Radio Cymru, yn cynnwys 'Môr-forynion' a 'Brenhines y Llyn Du'. 

Founder and former singer of Vanta - one of Wales' most popular groups in the first decade of the second millennium. Côsh was developing as a label when Mei wrote his first solo album and we were therefore grateful to be working with an experienced and pro-active artist. Many of the songs off the album became favorites of BBC Radio Cymru, including 'Môr-forynion' and 'Brenhines y Llyn Du'.

DSC_5101.jpg
Mei Emrys
Watch Now
bottom of page