top of page

RHYS GWYNFOR

Heb ei ail

Mae Côsh yn hynod o falch fod Rhys wedi dewis ni i rhyddhau ei gerddoriaeth. Does neb yn sgwennu, perfformio nac yn hudo fel Rhys Gwynfor. Neidiodd i lygaid y cyhoedd drwy guro Cân i Gymru yn canu gyda Jessops a'r Sgweiri, cyn rhyddhau cwpl o ganeuon fel rhan o 'Sesiynau Stiwdio Sain'. Roedd hi'n cryn dipyn o amser cyn iddo wneud dim arall yn gerddorol nes i Côsh ei yrru fo mewn i'r stiwdio i recordio mwy o'r caneuon unigryw mae'n ei 'sgwennu. Mae'r byd yn well lle gyda cerddoriaeth Rhys Gwynfor. 

Côsh is delighted that Rhys has chosen us to release his music. Nobody writes, performs or enchants quite like Rhys Gwynfor. He jumped into the public eye by winning the Cân i Gymru song competition, singing with Jessops and the Squires, before releasing a couple of songs as part of 'Sesiynau Stiwdio Sain'. It was some time before he did anything else musically until Côsh sent him into the studio to record more of the unique songs that he writes. The world is a better place with Rhys Gwynfor's music.

064_ffN_0301.jpg
Fideos Recordiau Côsh Records Videos
Watch Now
bottom of page