top of page

FLEUR DE LYS

Haf o hyd

Yn wahanol i rhai o artistiaid eraill Côsh, roedd Fleur De Lys wedi selio'i hunain fel un o fandiau mwyaf poblogaidd Cymru cyn ymuno â'r label. Roedd Caneuon fel 'Haf 2013' a 'Paent' yn cael eu bloeddio gan gynulleidfaoedd mewn gigs led-led Cymru ymhell cyn i'r bartneriaeth efo Côsh ddod i rym. Ond yn mis Hydref 2019, cafodd yr albym 'O Mi Awn Ni Am Dro' ei rhyddhau ar ôl 3 sengl lwyddiannus. 

Unlike some of Côsh's other artists, Fleur De Lys had established itself as one of Wales' most popular bands before joining the label. Songs like 'Haf 2013' and 'Paent' were belted out by audiences at gigs all over Wales long before the partnership with Côsh came into effect. But in October 2019, the album 'O Mi Awn Ni Am Dro' was released after 3 successful singles.

IMG_2964.JPG
Fleur De Lys
Watch Now
bottom of page