top of page

TARA BANDITO

Elle Bandito

Mae Tara wedi perfformio ers yn 5 mlwydd oed. Ond dim ond yn y blynyddoedd diwethaf mae'r gantores o Rhyl wedi darganfod mai drwy ysgrifennu ei cherddoriaeth ei hun ydi'r ffordd gorau o ddeall a mynegi ei hun. Mae'r gerddoriaeth sy'n dod yn sgil ei sesiynau hwyrnos o ysgrifennu mor unigryw ac y mae nhw'n onest, yn cyffwrdd ar eu profiadau'n teithio dwyrain y byd ac yn ewfforig ar adegau. Hir oes Tara Bandito.

Tara has performed since the age of 5. But in recent years, the Rhyl-born singer has discovered that writing her own music is the best way to understand and express herself. The music that comes from her late-night writing sessions is as unique as it is honest, touching on their experiences traveling to the eastern side of the world, and is euphoric in places. Viva Tara Bandito.

24_11_2021_TaraBendito_8577.jpg
bottom of page