top of page

BENDIGAYDFRAN

Ewropop  gyda phwrpas

Cafodd Bendigaydfran ei gyfle cynta i ryddhau cerddoriaeth yn swyddogol wrth ganu ar gân Popeth yn ôl yn 2022. Roedd 'Blas y Diafol' yn waith ar y cyd gan y ddau artist a gafodd ei dderbyn yn wych gan cynulleidfaoedd yng Nghymru, ac yn ei dro, rhoddodd y hyder i Lewis Owen i ryddhau fwy o gynnyrch. 

 

Bendigaydfran had their first opportunity to release music officially when they collaborated on a Popeth song back in 2022. 'Blas y Diafol' was a joint work by the two artists which was well received by audiences in Wales, and in turn, gave Lewis Owen the confidence to release more music.

Lewis_9626_edited.jpg
bottom of page